نوشته‌ها

پرستیژراچگونه داشته باشیم۲

پرستیژراچگونه داشته باشیم۲


سلام.شبتون قشنگ.یکمی امشب تایمم آزاد تربوداومدم ادامه بحث پرستیژداشتن رو براتون تمام کنم.خب بریم سراغ اصل مطلب…

اگرقسمت اول این مطلب رو نخوندید به اینجا مراجعه کنید.

پرستیژ داشتن:

پرستیژداشتن خیلی جاهابه دردآدمی میخوره؛همونطورکه قبلا گفتم پرستیژ یعنی اعتبارداشتن.ولی ما چطور میتونیم پرستیژ رو داشته باشیم؟این صفت اکتسابی رو چطور میشه یاد گرفت؟

پرستیژراچگونه داشته باشیم2

چطورپرستیژداشته باشیم؟

اگربخوام ازگفته های برایان تریسی براتون بگم،توی کتاب قانون جذبه میگه شما برای داشتن پرستیژ نه نیاز به قیافه دارید؛نه ثروت؛نه هیکل خوش اندام؛نه صدای قشنگ و…

ازنظربرایان تریسی،رعایت یکسری مواردخیلی جزئی باعث میشه شما بتونید ادم جذاب وبا پرستیژی جلوه کنید وبتونید قرارکاری ویاهرچیز دیگه ای رو ببرید.

پرستیژراچگونه داشته باشیم2

رعایت نکات زیر:

(ازنظربرایان تریسی)

۱٫اول شنونده خوبی باشید؛مردم دوستدارندفقط صحبت کنند،سکوت وتوجه کامل به صحبت های مخاطب روبرو باعث ایجاد جذبه وپرستیژمیشه.

۲٫اززبان بدن استفاده کنید،درهنگام صحبت مخاطب،اورا بازبان بدن مانند اشاره وتکان دادن سرتان تایید کنید

۳٫اصوات تاکیدی راحتمافراموش نکنید؛آهاکه اینطور…واقعا؟…یعنی اونجاتو هیچکاری نکردی؟…

۴٫کج کردن سروخوب گوش دادن به مخاطب رو به رو

۵٫مرتب نشستن،اگر صندلیتان پشتی دارد؛به آن تکیه ندهید.

۶٫کمی به جلو متمایل شده وخوب گوش دادن رارعایت کنید.

(تجربیات شخصی)

۱٫عطربزنید،دردین اسلام هم به مردان سفارش شده حتماازعطراستفاده کنندو ازدیدگاه اسلام هزینه کردن برای عطر،اسراف نیست.

۲٫مخاطبتان راهمیشه با دوم شخص جمع موردخطاب قراردهید(شما)

۳٫مهمترین عنصربرقراری ارتباط موثرونفوذ دردیگران؛اصل منظم بودن است،رعایت کنید.

۴٫درصحبت های خودهرگزازالفاظ ممنوعه استفاده نکنید(هرگونه جمله ای که معنی فوحش وبی احترامی را برساند)

۵٫مخاطبتون را همیشه تایید کنید،ممکن است برخلاف عقایدونظرات شماهم حرف بزنه،خوب گوش بدیدوبعدا با سوال وجواب های منطقی نظرشخصی خودتان را نیز درمورد اون مسئله بیان کنید.

۶٫بهیچ وجه غرورازخودتون بروزندید،همونطورهم که در روایات اسلامی داریم،عامل نابودی هرآدمی غرور بیش ازحد وبیجاست.

۷٫درمباحث زیاد شوخی نکنید،کمی مزه دادن به صحبت هااشکالی نداره ولی بیش ازحدش حریم افراد روخواهد شکست.

۸٫باهرکسی مثل خودش رفتار کنید؛مثلااگرشخص آدم مذهبی هست همونطور مذهبی باهاش صحبت کنید،اگرادم اهل دل ومشتی هست با اون مثل خودش رفتار کنید.

*نکته:اینکه شماخودتون رو شبیه به کسی بکنین که مخاطب روبروتون هست؛دلیل براین نیست که شمادرحال گول زدن اون شخص هستید،درواقع شماداریدبا اون شخص مثل خودش ارتباط برقرار می کنین واین مشکلی نداره.

۹٫آدامس جوییدن وحواس پرتی،پرستیژشمارو نابود می کنه.

۱۰٫باور کنید،اون دسته از افرادی که فکر میکنندبا کشیدن سیگارویا قلیون برای خودشون اعتبار جمع می کنن هیچ اینطور نیست،چیزهای منفی درذهن همه مردم منفی هست ونتیجش خلاف تصوریه که می کنید.

۱۱٫خواهشاظاهرنمایی روکناربزارید.اگررفتارتون همین الان خوب نیست؛باتمرین کم کم اون هارو تغییر بدیدولی بهیچ عنوان چیزی که نیستید رو بروز ندید.

۱۲٫همیشه آهسته صحبت کنیدوشمرده شمرده.

۱۳٫مراقب تن صدای خودتون باشید،هررفتارکوچیک میتونه به اعتبارشما صدمه بزنه.

۱۴٫شرایط ادب واخلاق رو همیشه رعایت کنید

اگر بخوام تمام نکات رو بگم باید درموردش کتاب ها نوشت.رعایت همین موارد میتونه کمک شایانی به اعتبار وپرستیژ شما بکنه.پرستیژهمون آبروی شماهم هست؛مراقبش باشید.ابرو قطره قطره جمع میشه ولی یکباره میتونه همیش بریزه.پس همیشه قبل از اینکه به هراقدامی دست بزنین قبلش خواهشا “فکر” کنین

پرستیژراچگونه داشته باشیم2

باورهای اشتباه درموردپرستیژ:

۱٫خودنمایی باپوشیدن لباس های جذب وتنگ

۲٫کشیدن سیگار،پیپ،قلیون و…

۳٫ارایش غیراخلاقی مو،مخصوصادر مردها

۴٫خودنمایی بانمایش داشته هابه مخاطبین مقابل

۵٫ادعاهای کذب وگفتن حرف هایی که ازواقعیت به دور است

۶٫بازگذاشتن یقه پیراهن ولباس

۷٫به گردن اویختن گردنبندهایی که دیده شده وجلب توجه کنه

موارد بالا؛نه تنهابه شخصیت شمااعتبارنمیده،بلکه شخصیت شمارو منفی جلوه می کنه،اگربخوایم استانداردهای شخصیت رو درنظر بگیریم هیچ کدوم ازموارد بالا درمورد یک جنتل من یا جنتل وومن صدق نمیکنه،چون بادیدن حرکاتی مثل حرکات بالانه تنها شماآدم موجهی جلوه نمی کنید بلکه شخصی منفی وبی شخصیت درنظر افراد خواهید بود.

*نکته:این رو به خاطر داشته باشین؛شایدمدل مو؛گردنبند،کشیدن سیگار و…درنظر”بعضی افراد”زیبایی تصور بشه وجلب توجه بکنه،منم منکر این جریان نیستم،فقط بحث اینجاست مادرمورد اعتبار صحبت می کنیم نه زیبایی،وگرنه شایدکسی بایک گردنبند زنجیر مانندخوش قیافه تربه نظر بیاد ولی قطعا آدم متشخصی درنظر دیگران نخواهد بود.من درمورد شخصیت وزیبایی هردو درکنار هم دارم صحبت می کنم.

پرستیژراچگونه داشته باشیم2

امیدوارم ازمبحث امشب؛استفاده کافی رو کرده باشید.برای تک تکتون آرزوی موفقیت دارم

با احترام سجادصیادی