فان باتیم

فان باتیم

چه روزایی بود,جای همگی خالی,بعدرسیدن به کمی ازارتفاعات کوه امیرشاه بیرجند,یک تفریح سالم و بیادموندنی با بچهای خفن تیمم(نتورک مارکتینگ),خیلی خوش گذشت جزو خاطراتی شد که هیچوقت فراموشم نخواهد شد,بهار۹۳ بند امیرشاه بیرجند

حمیدشمسی,اکبراسدی,پشتم امیرفروغی,خودم,جوادکاوسی ومصطفی دلیر

 

امیدوارم هرجا باشین تک تکتون فاتح قله های موفقیت باشین