پرستیژراچگونه داشته باشیم۲

پرستیژراچگونه داشته باشیم۲


سلام.شبتون قشنگ.یکمی امشب تایمم آزاد تربوداومدم ادامه بحث پرستیژداشتن رو براتون تمام کنم.خب بریم سراغ اصل مطلب…

اگرقسمت اول این مطلب رو نخوندید به اینجا مراجعه کنید.

پرستیژ داشتن:

پرستیژداشتن خیلی جاهابه دردآدمی میخوره؛همونطورکه قبلا گفتم پرستیژ یعنی اعتبارداشتن.ولی ما چطور میتونیم پرستیژ رو داشته باشیم؟این صفت اکتسابی رو چطور میشه یاد گرفت؟

پرستیژراچگونه داشته باشیم2

چطورپرستیژداشته باشیم؟

اگربخوام ازگفته های برایان تریسی براتون بگم،توی کتاب قانون جذبه میگه شما برای داشتن پرستیژ نه نیاز به قیافه دارید؛نه ثروت؛نه هیکل خوش اندام؛نه صدای قشنگ و…

ازنظربرایان تریسی،رعایت یکسری مواردخیلی جزئی باعث میشه شما بتونید ادم جذاب وبا پرستیژی جلوه کنید وبتونید قرارکاری ویاهرچیز دیگه ای رو ببرید.

پرستیژراچگونه داشته باشیم2

رعایت نکات زیر:

(ازنظربرایان تریسی)

۱٫اول شنونده خوبی باشید؛مردم دوستدارندفقط صحبت کنند،سکوت وتوجه کامل به صحبت های مخاطب روبرو باعث ایجاد جذبه وپرستیژمیشه.

۲٫اززبان بدن استفاده کنید،درهنگام صحبت مخاطب،اورا بازبان بدن مانند اشاره وتکان دادن سرتان تایید کنید

۳٫اصوات تاکیدی راحتمافراموش نکنید؛آهاکه اینطور…واقعا؟…یعنی اونجاتو هیچکاری نکردی؟…

۴٫کج کردن سروخوب گوش دادن به مخاطب رو به رو

۵٫مرتب نشستن،اگر صندلیتان پشتی دارد؛به آن تکیه ندهید.

۶٫کمی به جلو متمایل شده وخوب گوش دادن رارعایت کنید.

(تجربیات شخصی)

۱٫عطربزنید،دردین اسلام هم به مردان سفارش شده حتماازعطراستفاده کنندو ازدیدگاه اسلام هزینه کردن برای عطر،اسراف نیست.

۲٫مخاطبتان راهمیشه با دوم شخص جمع موردخطاب قراردهید(شما)

۳٫مهمترین عنصربرقراری ارتباط موثرونفوذ دردیگران؛اصل منظم بودن است،رعایت کنید.

۴٫درصحبت های خودهرگزازالفاظ ممنوعه استفاده نکنید(هرگونه جمله ای که معنی فوحش وبی احترامی را برساند)

۵٫مخاطبتون را همیشه تایید کنید،ممکن است برخلاف عقایدونظرات شماهم حرف بزنه،خوب گوش بدیدوبعدا با سوال وجواب های منطقی نظرشخصی خودتان را نیز درمورد اون مسئله بیان کنید.

۶٫بهیچ وجه غرورازخودتون بروزندید،همونطورهم که در روایات اسلامی داریم،عامل نابودی هرآدمی غرور بیش ازحد وبیجاست.

۷٫درمباحث زیاد شوخی نکنید،کمی مزه دادن به صحبت هااشکالی نداره ولی بیش ازحدش حریم افراد روخواهد شکست.

۸٫باهرکسی مثل خودش رفتار کنید؛مثلااگرشخص آدم مذهبی هست همونطور مذهبی باهاش صحبت کنید،اگرادم اهل دل ومشتی هست با اون مثل خودش رفتار کنید.

*نکته:اینکه شماخودتون رو شبیه به کسی بکنین که مخاطب روبروتون هست؛دلیل براین نیست که شمادرحال گول زدن اون شخص هستید،درواقع شماداریدبا اون شخص مثل خودش ارتباط برقرار می کنین واین مشکلی نداره.

۹٫آدامس جوییدن وحواس پرتی،پرستیژشمارو نابود می کنه.

۱۰٫باور کنید،اون دسته از افرادی که فکر میکنندبا کشیدن سیگارویا قلیون برای خودشون اعتبار جمع می کنن هیچ اینطور نیست،چیزهای منفی درذهن همه مردم منفی هست ونتیجش خلاف تصوریه که می کنید.

۱۱٫خواهشاظاهرنمایی روکناربزارید.اگررفتارتون همین الان خوب نیست؛باتمرین کم کم اون هارو تغییر بدیدولی بهیچ عنوان چیزی که نیستید رو بروز ندید.

۱۲٫همیشه آهسته صحبت کنیدوشمرده شمرده.

۱۳٫مراقب تن صدای خودتون باشید،هررفتارکوچیک میتونه به اعتبارشما صدمه بزنه.

۱۴٫شرایط ادب واخلاق رو همیشه رعایت کنید

اگر بخوام تمام نکات رو بگم باید درموردش کتاب ها نوشت.رعایت همین موارد میتونه کمک شایانی به اعتبار وپرستیژ شما بکنه.پرستیژهمون آبروی شماهم هست؛مراقبش باشید.ابرو قطره قطره جمع میشه ولی یکباره میتونه همیش بریزه.پس همیشه قبل از اینکه به هراقدامی دست بزنین قبلش خواهشا “فکر” کنین

پرستیژراچگونه داشته باشیم2

باورهای اشتباه درموردپرستیژ:

۱٫خودنمایی باپوشیدن لباس های جذب وتنگ

۲٫کشیدن سیگار،پیپ،قلیون و…

۳٫ارایش غیراخلاقی مو،مخصوصادر مردها

۴٫خودنمایی بانمایش داشته هابه مخاطبین مقابل

۵٫ادعاهای کذب وگفتن حرف هایی که ازواقعیت به دور است

۶٫بازگذاشتن یقه پیراهن ولباس

۷٫به گردن اویختن گردنبندهایی که دیده شده وجلب توجه کنه

موارد بالا؛نه تنهابه شخصیت شمااعتبارنمیده،بلکه شخصیت شمارو منفی جلوه می کنه،اگربخوایم استانداردهای شخصیت رو درنظر بگیریم هیچ کدوم ازموارد بالا درمورد یک جنتل من یا جنتل وومن صدق نمیکنه،چون بادیدن حرکاتی مثل حرکات بالانه تنها شماآدم موجهی جلوه نمی کنید بلکه شخصی منفی وبی شخصیت درنظر افراد خواهید بود.

*نکته:این رو به خاطر داشته باشین؛شایدمدل مو؛گردنبند،کشیدن سیگار و…درنظر”بعضی افراد”زیبایی تصور بشه وجلب توجه بکنه،منم منکر این جریان نیستم،فقط بحث اینجاست مادرمورد اعتبار صحبت می کنیم نه زیبایی،وگرنه شایدکسی بایک گردنبند زنجیر مانندخوش قیافه تربه نظر بیاد ولی قطعا آدم متشخصی درنظر دیگران نخواهد بود.من درمورد شخصیت وزیبایی هردو درکنار هم دارم صحبت می کنم.

پرستیژراچگونه داشته باشیم2

امیدوارم ازمبحث امشب؛استفاده کافی رو کرده باشید.برای تک تکتون آرزوی موفقیت دارم

با احترام سجادصیادی

قضاوت کردن مردم


به نام خداوندهستی بخش

 

قضاوت کردن مردم

تاحالاحتمابراتون اتفاق افتاده که ازظاهرمسئله یاشخصی برداشتی کردین ودرحال انالیزاون توی ذهنتون بودین.شایدتصوراتی رو میکردین ولی بعدازاینکه برحسب اتفاق یاعمدا متوجه اون شدین,دریافتین که نتیجه ازچیزی که بهش فکرمیکردین زمین تااسمون فرق میکنه.

 قضاوت کردن مردم

چرامادچاراین بیماری میشیم وعلت اون چی هست

باگذشت زمان وهوشمندشدن انسان,این موجود دوپاسرعت زندگی کردنس بسیاربیشترازقبل شدوهرچه جلوترمیریم این سرعت بیشترمیشه,دلایلی که باعث میشن ماافرادرو درنگاه اول قضاوت کنیم,نگرش وسرعت عکس العمل منفی مانسبت به اون شخص هست.خیلی وقت هابسته به نوع شرایط ایجادشده اینکاروانجام میدیم واونقدر این کاروانجام میدیم یادادیم که شده ملکه ذهن وناخوداگاه بصورت واکنشی این عمل توی مغزماانجام میشه.

 قضاوت کردن مردم

قضاوت دیگران ازروی اتفاقات ویاگفته های دیگران بدترین نوع قضاوت هست.چه بساحرفی ازروی دشمنی یا درنگ درموردشخصی زده شده باشه وماهم باشنیدن اون شروع کنیم به بدوبیراه گفتن صادرکردن حکم برای اون شخص.

 قضاوت کردن مردم

واقعاچرامااینکاروانجام میدیم ایاشده ازخودمون بپرسیم ایامگرمن فلان کس یااتفاق راواقعا دیده ام که اینطوری برای دیگران تعریفش میکنم یااون رو توی ذهنم انالیز میکنم؟چراکمی فکرنمیکنیم قبل ازاینکه بخوایم درمرگورد کسی قضاوت کنیم؟

 قضاوت کردن مردم

روزی یاران حضرت علی (ع) پیشش اومدن وشروع کردن ازبدگفتن درمورد یکی ازمردم,باوجوداینکه خودحضرت میدونست واقعا اون شخص چطورادمی هست مدام اون سخنان روتکذیب میکردن,پرسیدن یاعلی چراباوجوداینکه خودتون میدونین اون شخص چطور ادمی هست,بازهم گناهانش روانکارمیکنید؟ایشان فرمودند اگردرموردکسی چیزی شنیدیدویاحتی به چشمان خوددیدیداون روهفتادبار انکارکنید,مبادا آبروی بندگان خداروببرید…

 قضاوت کردن مردم

امروزماقبل ازانجام عمل ازکسی,درموردعکس العمل شخص قضاوت میکنیم وباپیش داوری هاییکه شایدهیچوقت واقعی نباشند,برای اونهاحکم صادرمیکنیم وحتی حکمی که صادرکردیم روهم اجرا می کنیم!عجب موجود دوپایی هستیم ما!

قضاوت کردن وهمچنین غیبت کردن درمورد دیگران یکی از اسیب های اجتماعی بزرگ هست که بین خیلی از مردم رواج داره،خیلی ازماروزانه هزاران کلمه رو درمورد دیگران صحبت می کنیم وخودمون باتوجه به دیدخودمون برداشت کرده وخدایی نکرده اون رو برای چندین نفر دیگه میگیم؛واین مدت هابین زبون هامیچرخه واسیب های روحی وروانی بدی رو به شخصی که درموردش حرفی زده شده وارد میکنه،زمانی کهبه گوشش برسه.

 قضاوت کردن مردم

دراسلام گفته شده”غیبت”حرام هست ومثل خوردن گوشت زنده ی برادردینی است.به قول دکتر”نبی”ماروزانه داریم میلیون هاتن گوشت زنده میخوریم.چراباید این اتفاق بیفته توی زندگی ماکه اعمال وکردارمون به سمت کردار شیطانی بره؟ریشه ی این عمل منفی ازکجاست؟

وقتی بچه درحال بزرگ شدن هست؛مثل یک سی دی خام درحال رایت شدن هست.قضاوت هایی که مامردم رو میکنیم اون هم جلوی بچه هامون؛وقتی قانون “حفظ جدول ضرب”روبرای بارهاوبارها برای بچهامون تکرار میکنیم؛این یک باورمیشه وبرای همین همه ازاین داروی مخرب خوردیم تابزرگ شدیم.

 قضاوت کردن مردم

راه حل:

خیلی راحت میشه این عادت منفی روتغییرداد.باتمرین کردن ودقیقا همون قانون”حفظ جدول ضرب”به روش معکوسش میشه این عادت روبرای همیشه کنار گذاشت.

۱_ازقانون شرطی شدن باید استفاده کرد،خودتون رو شرطی کنیدهروقت غیبتی کردید یاخواستیددرمورد کسی قضاوت کنیدسریعایک رفتاردیگه ای روجایگزینش کنید.

۲_ازادم هایی که به این عادت دچارهستندفاصله بگیرید

۳_درصورت شنیدن،سریعامکان راترک کنیدیااگرنمیتونید خودتون روباانجام کاردیگه ای سرگرم کنید

۴_حتی الامکان ازشنیدن حرف های منفی فاصله بگیرید.

هرچه شماوفکرتون ازادم ها وحرف های منفی فاصله ی بیشتری بگیرهدرهای عرفان ومثبت اندیشی وزندگی عالی بیشتر بروی شماباز خواهد شد.

قضاوت مردم گناه بزرگیست که برای جبرانش بایدازتک تک اونهاییکه درموردشون قضاوت کردیدمعذرت خواهی کنیدولاغیر حق الناس به گردنتون خواهد بود.

 قضاوت کردن مردم

خاطره:

یادم هست زمانی که کلاس چهارم دبستان بودم حرف بدی درمورد یکی ازهم مدرسه ای هام شنیدم؛که فلانی فلان کار اشتباه رو انجام میده.گذشت وگذشت وگذشت تااینکه خیلی اتفاقی تو یکی از کلاسای دانشگاه باهم سر یک کلاس بودیم؛من سالهای زیادی درمورد این شخص فکربدمیکردم وتوی دلم ازش تنفر داشتم.بخودم جراتش رو دادم وجریان رو از خودش جویا شدم ولی وقتی حقیقت رو فهمیدم،به خلوتم که رسیدم گریم گرفت.الله اکبراین همه سال من درمورد این بنده ی خداداشتم قضاوت اشتباه میکردم وتوی ذهنم از اون یک دیو ساخته بودم اما حالا…

عزیزان وکسایی که درحال خوندن این متون هستید؛باورکنید خیلی ازحرف هاوصحبت ها فقط باد هواست،درعلم مثبت اندیشی هم به کرات گفته شده درمورد دیگران کمتر بدان اگر میخواهی ارامش داشته باشی.حقیقت هم همینه،عین ایه شریفه قران کریم که می فرماید”درزندگی مردم تجسس نکنید”…

 قضاوت کردن مردم

برای تمام مشکلات روحی وجسمی مادرکتاب بزرگ وعزیزمون قران کریم دارو هست،ولی درعجبم ازماهایی که فقط از مسلمونی ادعای اون رو داریم.

یادمون باشه خداهم ماروقضاوت نمیکنه تازمانی که عمرمون به پایان برسه؛استنادحرفم هم سوره مبارکه توبه هست که هیچوقت برای توبه کردن دیر نیست،یعنی من شماروقضاوت نمی کنم تا زمانی که زمانتون به پایان برسه…

اندکی تامل لازم است…

امیدوارم از این مبحث استفاده کافی و وافی رو برده باشید.موید باشید.

با احترام سجادصیادی